Huisregels

 • De minimumleeftijd om zonder begeleiding van een meerderjarig persoon het festivalterrein op te gaan is 12 jaar.
 • Je moet jezelf tijdens het festival te allen tijde kunnen legitimeren volgens de Nederlandse identificatieplicht. Dat kan met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
 • Je kunt aan de ingang worden gefouilleerd. Weiger je dit, dan kan de toegang geweigerd worden zonder teruggave van entreegelden.
 • Als bezoeker dien je je te houden aan de beslissingen van security wat betreft (het binnen brengen van) materialen, etenswaar en apparatuur. Hierover wordt geen discussie gevoerd ter plekke en/of achteraf.
 • Security personeel is op het festival aanwezig om te controleren op het illegaal verhandelen van producten, vooral de handel in drugs. Wanneer je je niet aan de regels houdt kun je van het festival worden verwijderd.
 • Op Bevrijdingsfestival Weert ontkomen we niet aan cameratoezicht op het festival. De camera’s hangen er alleen maar om de veiligheid van het publiek te waarborgen want helaas kunnen er zakkenrollers rondlopen.
 • Er kunnen tijdens het evenement beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden door (of in opdracht van) artiesten en de organisatie. Met het aankopen van je ticket ga je er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden door de organisatie, de artiesten en hun partners of sponsors. Kom je in die opnamen voor dan kun je geen aanspraak maken op enige vergoeding.
 • Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, ben je zelf verantwoordelijk om deze voorwerpen buiten het festivalterrein op te slaan of weg te gooien. Er is geen inbeslagname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Als het gaat om wettelijk verboden voorwerpen, dan worden die wel in beslag genomen. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.
 • Het gebruik en de handel in lachgasballonnen is op en direct buiten het festival ten strengste verboden.
 • Crowdsurfen is verboden. Bij Bevrijdingsfestival Weert vinden we jouw veiligheid op het festival van het grootste belang. Sinds jaren is in overleg met andere festivals crowdsurfen verboden.
 • Alle illegale verkoop van bijvoorbeeld t-shirts, souvenirs en eten en drinken aan derden is verboden.
 • Op en rond het festivalterrein, net als op de openbare weg is het verboden om promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden. Ook is het verboden om te samplen.
 • Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en andere festivalbezoekers in gevaar. Verwijdering van het terrein is het gevolg.
 • Bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren. Bezoekers van 18 jaar en ouder wordt verboden alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar door te geven. Je krijgt eerst een waarschuwing, bij een tweede overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van onze vrijwilligers, security of andere bevoegden moet je te allen tijde een ID-bewijs kunnen tonen waarmee je leeftijd kan worden vastgesteld.
  18+ bandje: lijk je jonger dan 25 jaar, dan wordt om je legitimatiebewijs gevraagd, blijk je daaruit dat je 18 jaar of ouder bent dan kun je een 18+ bandje krijgen bij de bars op het festivalterrein.
 • Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van ons ticketbureau Eventgoose. De voorwaarden zijn te vinden op www.ticketgoose.com
 • Wijzigingen (inclusief tijden en programma) voorbehouden.

Polsbandjes

 • Bij binnenkomst krijg je een polsbandje. Hiermee kun je onbeperkt in- en uitlopen.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en dus niet over te dragen of te delen met iemand anders.
 • Bij verlies van een polsbandje en/of entreeticket moet een nieuw entreeticket worden gekocht. Dit kan alleen zolang de voorraad strekt. Kapotte bandjes kunnen alleen worden ingewisseld voor een nieuw bandje op vertoon van een geldig entreebewijs.

Volg ons

Facebook

Stichting Gran Fiesta Presenteert

Bevrijdingsfestival Weert

UITVERKOCHT!

Steun ons

Festival sponsoren

Artis online offline communicatie
Jupiler
Personal Touch Travel
ABC terreininrichting
DigiBit webdesign & development
Gemeente Weert
Volvo Rutten
CMC Marketing Media
Lumar
WSS
Nicky Camp
Legerdump
Fit20
Pop in Limburg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stultiens Recruitment
Van Ham
Renewi
HB schilderwerken
Bouw keuring Zuid
Debiteurenbeheer José
Mixx People
KoopKlik
Q-music
Telesales bureau José
Hoevenaars
Saelmans
John van der Feesten dranken party-rent
Van Deuren administratie & advies
Fleximo