Copyright

Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht dan wel databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij Stichting Gran Fiesta en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gran Fiesta en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Stichting Gran Fiesta

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van Stichting Gran Fiesta. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van Stichting Gran Fiesta verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van Stichting Gran Fiesta in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "look and feel" van de site van Stichting Gran Fiesta wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@stichtinggranfiesta.nl

Steun ons

Festival sponsoren

Artis online offline communicatie
Jupiler
Personal Touch Travel
ABC terreininrichting
DigiBit webdesign & development
Gemeente Weert
Volvo Rutten
CMC Marketing Media
Lumar
WSS
Nicky Camp
Legerdump
Fit20
Pop in Limburg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stultiens Recruitment
Van Ham
Renewi
HB schilderwerken
Bouw keuring Zuid
Debiteurenbeheer José
Mixx People
KoopKlik
Q-music
Telesales bureau José
Hoevenaars
Saelmans
John van der Feesten dranken party-rent
Van Deuren administratie & advies
Fleximo
Stichting Gran Fiesta Presenteert

Bevrijdingsfestival Weert

UITVERKOCHT!